All for Joomla All for Webmasters

23 marca 2017 roku w ramach projektu „SZKOŁA – PRACA – PRZYSZŁOŚĆ” uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Gliwic na budowę hali widowiskowo-sportowej. Będzie to jedna z największych i najnowocześniejszych hal sportowych w kraju. Podwykonawcą robót instalacyjnych na budowie jest częstochowska firma KOMOBEX Inel. Obecnie na budowie trwają prace wykończeniowe. Uczniowie zwiedzili obiekt i zapoznali się z zakresem prac. Opiekunem uczniów była pani Katarzyna Pulcer.

Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Previous Next Play Pause
1 2 3
Uczniowie Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki 16 lutego brali udziału w Uroczystym Otwarciu Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.
Informujemy, iż na stronie projektu są już zdjęcia z wczorajszej uroczystości: https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/
Media o Częstochowskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy:
- Studio Filmowe Politechniki Częstochowskiej: 
Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy
http://www.czumo.wimii.pcz.pl

Ogłasza się rekrutację uzupełniającą uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018. Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Katalog kryteriów

Formularz zgłoszeniowy - uczniowie

Oświadczenie uczestnika projektu

Rekomendacja wychowawcy

Deklaracja uczestnictwa

Lista podstawowa - uczniowie

Lista rezerwowa

Rezygnacja

W Gimnazjum nr 12 uczniowie pod opieką Rafała Ostrowskiego na lekcjach informatyki w dniach 5-11 grudnia będą brali udział a akcji "Godzina Kodowania dla każdego ucznia."

Godzina Kodowania jest globalną akcją, w której udział biorą dziesiątki milionów uczniów z ponad 180 krajów. Nieważne kim jesteś ani skąd pochodzisz, każdy może zostać organizatorem Godziny Kodowania. Jednogodzinne samouczki są dostępne w ponad 40 językach. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Godzina kodowania jest dostępna dla wszystkich w wieku od 4 do 104 lat.

Back to top