All for Joomla All for Webmasters

Regulamin konkursu 
„Matematyczna Liga Zadaniowa G12”

Adresaci:
Konkurs kierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów;
 • pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, głównie logicznego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy;
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką
 • oraz wspieranie ich uzdolnień,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • powszechny udział uczniów w konkursie;
 • wyłonienie talentów matematycznych;
 • promowanie osiągnięć uczniów;
 • promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień,
 • stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia;
 • przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

 

Organizatorzy:
nauczyciele matematyki: Elżbieta Chojnacka i Anna Koba.

 

Zasady konkursu:

 1. W konkursie może wziąć każdy uczeń Gimnazjum nr 12 w Częstochowie.
 2. Na początku każdego miesiąca na internetowej stronie szkoły oraz w gablotach zostanie opublikowana lista 5 - 10 zadań o różnym stopniu trudności.
 3. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
 4. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie w domu.
 5. Na każdym zestawie napisany będzie termin do jakiego należy rozwiązać zadania i oddać go nauczycielowi matematyki.
 6. Rozwiązywać można dowolną liczbę zadań (nie muszą to być wszystkie zadania z zestawu!).
 7. Uczeń przedstawia rozwiązania zadań z pełnym komentarzem,na kartkach formatu A4.
 8. Każda kartka musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa oraz pseudonim.
 9. Każdy uczeń, który przedstawi przynajmniej jedno rozwiązanie, staje się uczestnikiem konkursu.
 10. Ostatnia lista zadań pojawi się w kwietniu 2014 roku.
 11. Po każdym miesiącu na stronie internetowej Gimnazjum, będą publikowane (pod pseudonimem) wyniki uczestników konkursu.
 12. W maju 2014 r. w formie pisemnej zostanie przeprowadzony finał Szkolnej Ligi Zadaniowej G12, który składać się będzie z 5 zadań.
 13. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów (suma punktów ze wszystkich etapów).
 14. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w Internecie w czerwcu 2014 r. (przed zakończeniem roku szkolnego). Najlepsi otrzymają nagrody.
 15. Na koniec każdego semestru uczniowie wyróżniający się w konkursie otrzymają bardzo dobrą lub celującą ocenę cząstkową z matematyki:
  - za uzyskanie co najmniej 75% wszystkich punktów – bardzo dobry,
  - za uzyskanie co najmniej 90% wszystkich punktów – celujący.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmianw niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 17. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.

 

Skala ocen zastosowana w konkursie

Za każde rozwiązane zadanie w terminie uczniowie otrzymują:

 • 5 – punktów – zadanie rozwiązane bezbłędnie z pełnym komentarzem;
 • 4 punkty – rozwiązanie posiada usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego;
 • 2 punkty – co najmniej połowa zadania została rozwiązana poprawnie;
 • 0 punktów – zadanie nie zostało rozwiązane lub zawiera usterki, które dyskwalifikują rozwiązanie.

  

Organizatorzy:

Elżbieta Chojnacka
Anna Koba

Back to top