All for Joomla All for Webmasters

Projekt pt. „Kuźnia talentów”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o naborze do projektu pn. „Kuźnia talentów”

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice

Od września zapraszamy do udziału w projekcie pn „Kuźnia talentów” współfinansowanym przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór do projektu trwa od 05 maja do 19 maja 2014 r.


Proponujemy następujące zajęcia:

 • Zajęcia humanistyczne i językowe
 • Zajęcia ścisłe
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia sportowe

Szersze informacje dotyczące proponowanych zajęć oraz realizacji projektu umieszczone są na stronie naszej szkoły, na tablicy informacyjnej w holu. 
Informacji udziela także p. Bożena Górniak.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 • Numer i nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 • Numer i nazwa poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 • Numer projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-138/13-00
 • Tytuł projektu: „Kuźnia talentów”.
 • Okres realizacji: od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Główny cel projektu:
Poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej.

Cele szczegółowe to:

 • Wzrost stopnia świadomości u/u G12 na temat planowania ścieżki kariery poprzez zwiększenie dostępu do doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego.
 • Rozwój indywidualnych uzdolnień u/u G12 poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów, zajęć i kursów pozalekcyjnych.
 • Poprawa bazy dydaktycznej u/u G12.

RODZAJE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

zajęcia humanistyczne i językowe

 • warsztaty dziennikarskie
 • warsztaty literackie
 • warsztaty historyczne
 • kurs języka obcego (język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański)

zajęcia ścisłe

 • warsztaty informatyczne
 • warsztaty matematyczne
 • warsztaty młodego naukowca

Zajęcia artystyczne

 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty muzyczne
 • warsztaty teatralno-filmowe

Zajęcia sportowe

 • gry zespołowe (np. siatkówka, koszykówka itp.)
 • tenis stołowy/badminton
 • gimnastyka sportowa/gimnastyka artystyczna
 • basen

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 • doradztwo zawodowe grupowe
 • doradztwo zawodowe indywidualne
 • warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
 • trening pamięci

Back to top