All for Joomla All for Webmasters

NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

1. Ogólne zasady rekrutacji.
2. Kryteria rekrutacji.
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w: Częstochowie, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA W WOJ. ŚLĄSKIM

DOT. OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO Nr 13

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 z dnia 29.01.2018 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: silny wiatr/1.
O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.
W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:
- powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),
- kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,
- wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,
- ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

Opracowała: Służba dyżurna WCZK

W dniu 19.01.2018 r. dzielnicowy Arkadiusz Wróbel poinformował pracowników Szkoły Podstawowej nr 41 w Częstochowie o akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dzielnicowy bliżej nas”. Policjant przekazał plakat zawierający informacje na temat  zadań dzielnicowego i możliwości kontaktu. Plakat został powieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Powyższa informacja zostanie przekazana uczniom na najbliższych godzinach z wychowawcą.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie przypomina o konieczności wyrobienia przez uczniów karty i posiadania biletu bezpłatnego zapisanego na tej karcie celem korzystania z darmowych przejazdów.
Ostatecznym terminem wyrobienia kart i jej doładowania jest 01.04.2018 r. (po tym terminie kontrolerzy będą wystawiać wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego biletu).
Wszystkie informacje dotyczące wyrobienia karty miejskiej dostępne są na stronie www.mpk.czest.pl, w punktach kasowych oraz w pojazdach.
Informacja dotyczy jedynie tych uczniów, którzy do chwili obecnej nie posiadają karty miejskiej z tzw. bezpłatnym biletem.

Back to top