All for Joomla All for Webmasters

Szanowni Państwo,

chcemy Państwa zaprosić do współpracy przy tworzeniu Izby Tradycji Czynu Niepodległościowego poświęconej działalności częstochowskich organizacji kombatanckich. Izba Tradycji Czynu Niepodległościowego powstanie przy V Liceum Ogólnokształcącym m. Adama Mickiewicza w Częstochowie i będzie dostępna z możliwością zwiedzenia dla mieszkańców  i uczniów szkół częstochowskich.

Zwracamy się do Państwa o przekazanie materiałów poświęconych działalności Państwa Stowarzyszeń, rodzin i przodków, które zostaną zinwentaryzowane przy współpracy z Muzeum Częstochowskim, a następnie powstanie wystawa stała dotycząca działalności organizacji w danym okresie historycznym. Główną ideą jest zaznaczenie istnienia i działalności w okresie od 1918 do 1989 roku. Chcemy, aby stulecie Niepodległości było ważnym wydarzeniem również dla naszych kombatantów i przodków, a ich działalność i pamięć o przeszłości została zachowana dla następnych pokoleń. W tym celu powstał specjalny Zespół ds. utworzenia Izby Tradycji Czynu Niepodległościowego składający się z dyrektorów szkół częstochowskich oraz przedstawicieli organizacji kombatanckich.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z pracownikiem Muzeum Częstochowskiego: Małgorzata Szczęsna - Kierownik Działu Historii - 504 757 178

Z wyrazami szacunku w imieniu Zespołu
Rafał Piotrowski
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

 

W Szkole Podstawowej nr 41 w dniu 21 lutego miała miejsce uroczysta Gala wręczenia dyplomów i nagród w dwóch konkursach: IV Powiatowym Konkursie Literackim "Świat wykreowany" - w trzech kategoriach wiekowych zorganizowanym przez p. I. Baranowską, p. J. Malasiewicz i p. A. Gryś oraz "Zimowe zjawiska przyrodnicze"- w czterech kategoriach wiekowych zorganizowanym przez p. A. Stempniak i p. A. Głowacką.

W pierwszym z wyżej wymienionych konkursów w kategorii klasy 4-5:
I miejsce zajął M.Tutaj z SP31,
II miejsce - P.Prus z SP36,
III miejsce: P.Cierpiał z SP39.
W kategorii klasy 6-7:
I miejsce zajął J. Staroszczyk z SP13,
II miejsce: P.Olak z SP31 a
III miejsce P. Sygiet z SP z Kamienicy Polskiej.
W ostatniej kategorii klasy 2-3 gimnazjum:
I miejsce zajął M.Dawid z SP29,
II miejsce - D.Sakowska z SP w Kamienicy Polskiej,
III miejsce - M.Mrozek z SP41.

W drugim konkursie o tematyce zimowo-przyrodniczej w kategorii przedszkola:
I miejsce zajęła Z. Pakuła z MP12,
II miejsce - J. Bednarski z MP42,
III miejsce - A. Korzekwa z MP16 i S. Piekielny z MP12.
W kategorii klasy 1-3:
I miejsce przypadło N.Małolepszej z SP1 i P.Jaworskiemu z SP48,
II miejsce - E.Sokołowskiej z SP32 i J.Cykowskiej z SP13  
III miejsce - K.Kobieli z SP48 i K.Bernat z SP13.
W kategorii klasy 4-6 (fotografia):
I miejsce zajęła K.Stemplewska z SP53,
II miejsce - W.Musialik z SP52,
III miejsce - M.Tomalski z SP32.
W konkursie "Zima w oczach chemika i fizyka" klasy 7:
I miejsce otrzymała J.Wrześniewska z SP14,
II miejsce - K.Mońka z SP29,
III miejsce - M.Pulcer z SP54.
W ostatniej kategorii: gimnazjum klasy 2-3:
I miejsce zajęła N.Walczak z SP41,
II miejsce - W.Magiera z SP8  
III miejsce - N.Janczyk z SP41.

Nagrodzeni uczniowie, ich Rodzice i nauczyciele oglądali część artystyczną, podczas której zaprezentował się zespół muzyczny BRAVISSIMO oraz uczniowie klas II gimnazjalnych SP41 w przedstawieniu Czerwony Kapturek w wersji angielskiej. Galę poprowadzili: p. A. Paszkowska i p. P. Ruszel.

NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

1. Ogólne zasady rekrutacji.
2. Kryteria rekrutacji.
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Back to top